تماس با هزار و یک گشت پاسارگاد

آدرس: تهران، بلوار آفریقای شمالی، خیابان طاهری، پلاک 8

تلفن: 79913-021