ویزا

ویزای شینگن چیست؟

ویزای شینگن چیست؟ زمانی که از ویزای شینگن صحبت می‌شود منظور نوعی از ویزا است که دارنده آن می‌تواند به کشورهای منطقه شینگن وارد شود. معاهده شینگن در سال 1985 بین پنج کشور به امضا رسید و به مرور زمان تعداد کشورهای عضو پیمان شینگن به 26 کشور رسید. کشورهای منطقه شینگن تا کنون 26 [...]